afbeelding van Stationsstraat Boxtel; een aanloopstraat met een historisch karakter
  afbeelding van Stationsstraat Boxtel; een aanloopstraat met een historisch karakter
  afbeelding van Stationsstraat Boxtel; een aanloopstraat met een historisch karakter
  afbeelding van Stationsstraat Boxtel; een aanloopstraat met een historisch karakter

  Stationsstraat Boxtel; een aanloopstraat met een historisch karakter

  De Stationsstraat is van oudsher een belangrijke toegangsweg vanuit het station naar het centrum. Aan deze functie heeft de straat ook haar naam te danken. De Stationsstraat maakt onderdeel uit van de economische as van Boxtel. Het is een straat waar een mix te vinden is van winkels, dienstverlening, ambacht en wonen.

  Twee focale en beeldbepalende punten

  Aan het Raboplein - Aan de Waterkant De Stationsstraat heeft twee ‘focale’ en beeldbepalende punten die trekken en de straat aantrekkelijk maken.

  Aan het Raboplein

  Grote bomen ter hoogte van het markante gebouw van de Rabobank filteren het licht en geven een fijne sfeer aan het plein. In dit deel van de straat wordt ingezet op een verblijfsfunctie. Vanuit het ‘Raboplein’ is een doorsteek gemaakt naar het parkeerterrein aan de Pierre Janssenstraat. Een erachter gelegen binnenhof maakt het gebied aantrekkelijk om doorheen te lopen. Door de straat lopende richting het centrum worden de brede trottoirs iets smaller,de straat maakt een fraaie wending en de Zwaanse brug komt in zicht.

  Aan de waterkant

  De kwaliteit van de beleving van de Dommel bij de Zwaanse brug wordt ingezet. De huidige natuurstenen ‘tribune’ wordt uitgebreid met een bijzonder plein met de grote, aanwezige monumentale platanen, waar autoverkeer zoveel mogelijk wordt geweerd. Hier voel je de historie en de beleving van Boxtel aan de Dommel. Je vervolgt je tocht naar het centrum, en stapt in de wereld van Boxtel binnen de bruggen.

  Stationsstraat - aanloopstraat - entree van Boxtel

  De Stationsstraat is een kaarsrechte straat tot aan het station, maar het oostelijk deel kent vanuit de historie ter hoogte van het centrum een bijzondere kromming in de straat. In de huidige inrichting is de straat één voetgangersgebied waarbij ook gemotoriseerd verkeer voor bevoorrading, werken en wonen gebruik maakt van de publieke ruimte. Bij de herinrichting van de straat ligt de nadruk op het creëren van een prettige en veilige voetgangerszone. De straat krijgt brede trottoirs, maar ook een smalle rijloper om het autoverkeer te begeleiden.

  De aanwezige bebouwing wordt versterkt

  De straat krijgt door de herinrichting en zorgvuldig gekozen materiaalgebruik een onderscheidende identiteit en beleving. De Stationsstraat; een straat met afwisselend brede en smalle trottoirs waarbij de historische kromming in de straat wordt benadrukt door de ligging van de rijloper en de positie van de verlichting. De aanwezigheid van enkele historische panden geeft de straat een authentiek karakter, maar ook panden met latere bouwstijlen zijn kenmerkend geworden voor een straat die in de loop van de jaren veranderingen in het straatbeeld heeft ondergaan. De mix van functies in de panden wordt benadrukt door het toepassen van een stoepje, bordes of ‘deurmat’. Deze elementen geven een transitiezone aan tussen publiek domein en de woning en/of winkel. Ze geven de Stationsstraat een bijzonder en gevarieerd straatbeeld.

  Toename aantal bezoekers en verlenging van de verblijfsduur - Nolli kaart

  Naast beleving is een goede bereikbaarheid van de Stationsstraat noodzakelijk om de toename van bezoekers te vergroten en te zorgen dat er een verlenging van de verblijfsduur plaatsvindt.

  Op de Nolli kaart zijn de publieke ruimtes (straten, steegjes, pleinen en tuinen) en de ruimtelijke vorm in de omliggende omgeving van de Stationsstraat te zien. De potentie van de totale omgeving van de Stationsstraat is hiermee goed inzichtelijk gebracht. Elke hoekverdraaiing van het stedelijke patroon leidt tot ruimtelijke transformaties. Een plein wordt een straat, een straat wordt een steeg, een steeg wordt een tuin en een tuin wordt weer een plein.

  Door deze ruimtes mee te nemen in de plannen wordt de beleving van de Stationsstraat versterkt. Je parkeert de auto en loopt via een steeg, straat, tuin naar de Stationsstraat om een boodschap te doen en vervolgens loop je via een andere steeg, straat, tuin door naar het plein bij de Zwaanse brug voor een kop koffie. Niet alleen de Stationsstraat, maar ook het omliggende gebied wordt hiermee doorwaadbaar voor de bezoekers. Het vergroten van de toegankelijkheid van het gebied zal de beleving en inzet van de Stationsstraat als aanloopstraat bevorderen.

  Nieuwe ontwikkelingen worden ingebed in het karakteristieke weefsel: functies veranderen aan de Stationsstraat, achter de gevels van de straat ontstaan binnenhofjes.

  plan van Stationsstraat station Rabobank

  Opdracht
  ontwerp met belanghebbenden en eindgebruikers in een co-creatief ontwerpproces, informatieavonden, afstemming lichtplan
  Opdrachtgever
  Stichting Toekomst Stationsstraat, Gemeente Boxtel
  Ontwerp
  2017-2019
  Realisatie
  2020
  afbeelding van Stationsstraat Boxtel; een aanloopstraat met een historisch karakter
  afbeelding van Stationsstraat Boxtel; een aanloopstraat met een historisch karakter