afbeelding van Spoorzone Tilburg, eerste prijs
  afbeelding van Spoorzone Tilburg, eerste prijs
  afbeelding van Spoorzone Tilburg, eerste prijs
  afbeelding van Spoorzone Tilburg, eerste prijs

  Spoorzone Tilburg, eerste prijs

  ek stedenbouw | landschap en luijten|smeulders|architecten hebben een nieuwe invulling gemaakt middels een groene stedelijke ruimte die noord-zuid en oost-west met elkaar verbindt.

  stadspark - entree van de stad

  Het nieuwe golvende parklandschap dat zich tussen de sporen van de trein, over het bestaande perron en onder het beeldende kroepoekdak beweegt, vormt zowel eronder als erboven een nieuwe openbare ruimte en nieuwe stedelijke verbindingen. Het huidige spoortracé en een spoorwegterrein worden omgevormd tot een hedendaags, duurzaam en uitgestrekt stedelijk landschapspark met het accent op groen, licht, ruimte, ontspanning, cultuur en sport. De golvende beweging wordt aan de uiteinden subtiel beaccentueerd, terwijl deze ter plaatse van het voormalige postkantoor omlaag beweegt en daarmee de teruggelegen plint van dit gebouw betrekt in het plan en een plek geeft in het gebied.

  levendig stadsbalkon

  Met het nieuwe stadspark ontstaat in Tilburg een enorme openbare ruimte die een scala aan gebruiksmogelijkheden en belevingen biedt. Op een zonnige dag liggen de studenten in het gras, doen wandelaars een rondje park, en lunchen kantoormedewerkers aan de picknicktafels. In het buitentheater speelt basisschool de Vuurvogel de eindmusical, terwijl de skaters aan de Noordzijde van het postkantoor hun kunsten vertonen. Naast de fietsenstallingen biedt de levendige plint onder het dek ruimte aan cafés en winkels. Dit park is ook uitermate geschikt voor de vele evenementen waarmee Tilburg zich profileert. Denk aan Tilburg Culinair, het jaarlijkse straattheaterfestival en de kermis of ‘Tilburg zingt’ als onder de T aan de Oostzijde van het park de songteksten te lezen zijn. panorama dek

  Opdracht
  prijsvraag BNA Midden Brabant
  Ontwerp
  2011
  In samenwerking met
  luijten smeulders architecten Tilburg
  afbeelding van Spoorzone Tilburg, eerste prijs
  afbeelding van Spoorzone Tilburg, eerste prijs