afbeelding van Witbrant Oost Tilburg
  afbeelding van Witbrant Oost Tilburg
  afbeelding van Witbrant Oost Tilburg
  afbeelding van Witbrant Oost Tilburg

  Witbrant Oost Tilburg

  Wonen in het bos

  De opgave betrof het realiseren van een landschappelijke inpassing van een nieuw te ontwikkelen woongebied (uitbreiding van de Vinexwijk Reeshof).

  Het gebied grenst aan de landgoederenzone en de drassige driehoek. De robuuste groene rand van het aanwezige bos en de groene dooradering zijn de belangrijkste dragers van de groenstructuur.

  Het plan bestaat uit lamellen met verschillende typen patiowoningen in een bosrijk landschap. De wijk is opgevat als een voortzetting van het bos, waarbinnen de patiowoningen hun plaats vinden in een strikt orthogonale ordening van lange blokken. Delen van privé-groen zijn toegevoegd aan het publieke domein ten gunste van een bosrijke setting van het hele gebied. Aan de buitenzijde zijn de patiowoningen vrijwel volledig gesloten. Vanuit nagenoeg alle woningen heeft men oogcontact met de omliggende bosranden. Uitlopers van deze bosranden infiltreren als het ware, als “groene vingers”, in de woonwijk. Het bos is overal zichtbaar en voelbaar aanwezig.

  De oriëntatie van de groene dooradering is oost-west, de bebouwing is 1 of 1,5 laag, waardoor er zicht is op de bosrand, zowel in de straatprofielen, maar ook de doorzichten tussen de bosrandwoningen aan de bufferzone.

  De parkeerplaatsen van de privé-auto’s zijn opgenomen in de architectuur van de woningen, waardoor het groen in de wijk niet door grote hoeveelheden wordt ontsierd en het zicht op de bosrand niet wordt belemmerd.

  Watersysteem bepalend voor de oriëntatie

  De waterhuishouding is gebaseerd op het natuurlijk verhang in de aanwezige ondergrond. Als infiltratiezones zijn onder andere de groenstroken aangemerkt. De infiltratiezones lopen van oost - west en variëren in breedte, afhankelijk van de lengte van de afvoerzone. Het water wordt onder meer afgevoerd naar retentiebuffers aan de zuid- en westzijde van het plangebied.

  Materialisering in relatie tot de omgeving

  Bij de inrichting van de straatprofielen is gekozen om alleen de functionele elementen te materialiseren. De groene inrichting van de profielen is beeldbepalend en sluiten goed aan bij de sfeer van de omgeving. Er is gekozen voor inheemse beplanting, gras-en kruidenruigte in de bufferzone en de entreezone en extensief grasbeheer in de woonwijk. Dit om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de natuurlijke omgeving.

  De verschillende erfafscheidingen zijn ingetogen en versterken de natuurlijke omgeving: privé en openbare gebieden grenzen direct aan elkaar.

  Opdracht
  landschappelijke inpassing woonwijk
  Opdrachtgever
  Bedaux de Brouwer Architecten
  Ontwerp
  2001
  Realisatie
  2007
  afbeelding van Witbrant Oost Tilburg
  afbeelding van Witbrant Oost Tilburg
  afbeelding van Witbrant Oost Tilburg