afbeelding van StadsLandgoed Stapelen Boxtel
  afbeelding van StadsLandgoed Stapelen Boxtel
  afbeelding van StadsLandgoed Stapelen Boxtel
  afbeelding van StadsLandgoed Stapelen Boxtel

  StadsLandgoed Stapelen Boxtel

  11 deelgebieden, 8 eigenaren, 1 landschapspark

  StadsLandgoed Stapelen is één aaneengesloten gebied van 26 hectare, een landschapspark, gelegen in het Dommelbeekdal en direct gesitueerd tegen de kern van Boxtel. Het bestaat uit 11 deelgebieden waarin 8 eigenaren participeren. De Assumptie-stichting heeft het initiatief genomen om het tot nu toe nagenoeg gesloten Park Stapelen om te vormen tot een openbaar landgoed. Het park wordt opnieuw ingericht als park waar stilte, religie, kunst, bomen en natuur de hoofdrol spelen. Door het koppelen van wandelroutes, het herstellen van de gefragmenteerde overgangen tussen de kern Boxtel en het park, en het inbrengen van culturele elementen maken mensen kennis met deze verborgen cultuurhistorische parel aan de Dommel. De kunst en cultuur die wordt ingebracht brengt allure en beleving op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau. Daarnaast geven Kasteel Stapelen en de daarin woonachtige Paters Assumptionisten een extra dimensie aan de beleving van het park. Deze ontwikkeling is het resultaat van de ambities en doelen die zijn vastgesteld in een interactieve en duurzame samenwerking met betrokkenen.

  verbinden - verweven - verankeren - verwonderen

  Vier begrippen die zeer kenmerkend zijn voor StadsLandgoed Stapelen. Verbinden gaat o.a. over het samenbrengen van belanghebbende partijen, het vormen van een netwerk maar ook letterlijk het ontsluiten van het StadsLandgoed met haar omgeving. Verweven is dat het StadsLandgoed onderdeel uitmaakt van de structuur van Boxtel, maar ook het toevoegen van een kunstlaag aan het landschap. Verankeren gaat o.a. over het waarborgen van het gedachtengoed van de paters. Verwonderen gaat over het verrassen van bezoekers die houden van cultuur, natuur en kunst met een uniek landschapspark.

  Voor de kunstmomenten in het landschapspark wordt inspiratie gezocht bij Insel Hombroich en is een nauwe samenwerking met SintLucas- opleiding voor creatief-technische industrie en de Kunststichting Boxtel.

  water, natuur en religie

  Drie plandragers die de duurzame cultuurhistorische en ecologische waarden van het gebied waarborgen. Aanwezige karakteristieke waarden worden behouden en versterkt.

  entrees, balkons, paden

  Deze drie bouwstenen van het StadsLandgoed zullen in hoge mate bijdragen tot het openstellen en ontwikkelen van het gebied tot een recreatieve belevingsplek

  De ontwikkelingen vinden plaats in de randen van het gebied. Denk aan educatieve functies, wonen en werken. Het binnengebied is een gebied met stilte, rust, ruimte en kunst. Kortom, een plek om lekker even weg te zijn van de waan van de dag.

  betrokken partijen

  Assumptie-stichting, Gemeente Boxtel, SintLucas, Jacob Roelandslyceum (JRL), Brabants Landschap, stichting Dommelbimd, Waterschap De Dommel, Woonstichting Sint Joseph, IMvest projectontwikkeling & vastgoed.

  externe bronnen

  Zie ook artikel StadsLandgoed Stapelen op www.kasteelstapelen.nl.

  Opdracht
  subsidieaanvraag bkkc, ontwerp visie, landschapsplan met beeldkwaliteit, kunstprofiel
  Opdrachtgever
  Assumptie-stichting
  Ontwerp
  2010 - heden
  Realisatie
  2017 –
  In samenwerking met
  Peter van den Berk (beeldend kunstenaar)
  afbeelding van StadsLandgoed Stapelen Boxtel
  afbeelding van StadsLandgoed Stapelen Boxtel