afbeelding van Ruimtelijk kader met uniek kunstprofiel voor StadsLandgoed Stapelen Boxtel
  afbeelding van Ruimtelijk kader met uniek kunstprofiel voor StadsLandgoed Stapelen Boxtel
  afbeelding van Ruimtelijk kader met uniek kunstprofiel voor StadsLandgoed Stapelen Boxtel
  afbeelding van Ruimtelijk kader met uniek kunstprofiel voor StadsLandgoed Stapelen Boxtel

  Ruimtelijk kader met uniek kunstprofiel voor StadsLandgoed Stapelen Boxtel

  een verdieping van de visie

  StadsLandgoed Stapelen is één aaneengesloten gebied van 26 hectare gelegen aan de rivier de Dommel. Een gebied waar je tot rust komt, en waar natuur, kunst en spiritualiteit elkaar ontmoeten. De thema’s natuur, water en religie vormen de basis voor zowel het park als het kunstprofiel. Door inzet van kunst wordt een extra dimensie gegeven aan de beleving van het landschapspark. In het kunstprofiel wordt de gewenste kunstlaag in beeld en woord beschreven. Het kunstprofiel vormt daarmee een absolute meerwaarde voor de integrale visie van Stadslandgoed Stapelen.

  het ruimtelijk kader - de kernkwaliteiten van Stadslandgoed Stapelen

  De landschappelijke kwaliteiten die zo gewaard worden in StadsLandgoed Stapelen zijn in de loop der eeuwen geleidelijk ontstaan. Het landschap is een levend geheel, dat door de jaren heen stapsgewijs is verandert, soms langzaam, soms met grote sprongen. Het huidige landschap is slechts een momentopname. Ontwikkelingen zullen blijven plaatsvinden.

  Om de landschappelijke kernkwaliteiten van StadsLandgoed Stapelen te kunnen waarborgen, is er een ruimtelijk kader opgesteld. Het doel van het ruimtelijk kader is het bieden van inspiratie en houvast voor het omgaan met toekomstige ontwikkelingen zodat de kernkwaliteiten zijn gegarandeerd en zelfs beter zichtbaar en beleefbaar worden.

  verborgen landschap

  StadsLandgoed Stapelen is een verborgen landschap, een nog te ontdekken landschapspark, een gebied waar je tot rust kunt komen en stilte kunt ervaren. In Stapelen kan je ‘ontsnappen’ aan de drukte van alledag. StadsLandgoed Stapelen heeft een eigen sfeer. In de Romeinse oudheid werd dit aangeduid met de term genius loci; de geest van de plek. Het was als het ware de beschermgeest van een plek. Uitermate van toepassing op Stapelen vanwege haar eigen identiteit met bijbehorende karakteristieken; zoals stilte, rust en bezinning. StadsLandgoed Stapelen is een plaats voor aandacht en verwondering.

  kunstprofiel

  Het landschap van StadsLandgoed Stapelen krijgt een extra beleving door de aanwezigheid van kunst. Deze kunstlaag wordt gevormd en gevoed vanuit het aanwezige landschap. Een landschap, en dit landschap in het bijzonder, is een verborgen archief. Elk landschap is een complex geheel van historische, culturele, economische, ecologische, maatschappelijke en ook spirituele lagen. Landschappen zijn door de eeuwen gevormd en iedere generatie heeft er iets in achtergelaten. Kunst kan helpen de verborgen lagen op een betekenisvolle wijze zichtbaar te maken. De kunstlocaties in Stadslandgoed Stapelen bevestigen het landschap en zorgen voor verwondering. De kunstlaag is in het kunstprofiel in beeld en woord beschreven.

  Betrokken partijen

  Paters Assumptionisten, Gemeente Boxtel, SintLucas, Jacob Roelands Lyceum (JRL), Brabants Landschap, stichting Dommelbimd, Waterschap De Dommel, Woonstichting Sint Joseph, Imvest projectontwikkeling & vastgoed

  Comité van Advies

  Hubert-Jan Henket (Bierman Henket Architecten), Liesbeth Jans (bkkc), Marc Hoying (Gielissen Interiors&Exhibitions), Hein van Asperen (voormalig directeur staatsbosbeheer)

  Opdracht
  ruimtelijk kader met uniek kunstprofiel voor StadsLandgoed Stapelen Boxtel
  Opdrachtgever
  Assumptie-stichting
  Ontwerp
  2015 - 2017
  Realisatie
  2017 –
  projectteam
  Edith Kolkman, Yolanda Smulders, Frans Boots
  afbeelding van Ruimtelijk kader met uniek kunstprofiel voor StadsLandgoed Stapelen Boxtel
  afbeelding van Ruimtelijk kader met uniek kunstprofiel voor StadsLandgoed Stapelen Boxtel
  afbeelding van Ruimtelijk kader met uniek kunstprofiel voor StadsLandgoed Stapelen Boxtel