afbeelding van Park Stapelen
  afbeelding van Park Stapelen
  afbeelding van Park Stapelen
  afbeelding van Park Stapelen

  Park Stapelen

  het verborgen park wordt openbaar

  Aan de zuidzijde van Boxtel, in het beekdal van de Dommel, is park Stapelen gesitueerd. Het park maakt onderdeel uit van een ensemble bestaande uit Kasteel Stapelen, het kasteelplein en het kasteelpark. Het park, kasteel met plein zijn eigendom van de Paters Assumptionisten.

  Park Stapelen in Boxtel was lang niet toegankelijk voor publiek. Het is sinds 2008 de wens van de Paters Assumptionisten om het park open te stellen voor de gemeenschap van Boxtel, waarmee zij religieus erfgoed doorgeven aan een nieuwe generatie. De inzet is om het gedachtengoed van de paters in het park te verbinden, verweven en verankeren. Het ’verborgen park’ is vanwege het gesloten karakter niet of nauwelijks bekend in Boxtel en omgeving. Het op een passende wijze toegankelijke en beleefbaar maken van het park is een belangrijke doelstelling. Door de bestaande wandelroutes in het het park te koppelen aan de bestaande wandelroutes in het gebied is het zuidelijk buitengebied van Boxtel opnieuw te beleven. Hierdoor komt Boxtel aan het park te liggen, het park wordt onderdeel van de structuur van Boxtel.

  Het park herbergt op dit moment geheimzinnigheid en verborgenheid, groene grootsheid en allure, gelegen in een nog herkenbaar dommellandschap. Deze verschillende karakteristieken vormen de entrees van het park en de karakteristiek van de wandelingen. Verschillende wandelingen/entrees ontstaan: de verborgen wandeling, een wandeling van allure en een landschappelijke wandeling

  religie en stilte als beeldmerk

  In 2015 verblijven de paters inmiddels 100 jaar op Stapelen. De religie is door de huidige eigenaar Paters Assumptionisten in het park en Kasteel herkenbaar aanwezig. De kapel in het Kasteel, de Mariagrot in het park, de begraafplaats, het voormalige kleinseminarie Stapelen, maar ook het bloedspel en de bloedprocessie, alsmede de historische as naar de Sint Petrus Basiliek. Deze religieuze elementen geven dit park een bijzondere mystieke betekenis. Een betekenis die gewaarborgd en versterkt moet worden in de ontwikkeling van het park. Kunst zal hierin een rol gaan spelen.

  kunst | Insel Hombroich

  De wandelingen in park Stapelen en het landschap voeren de bezoeker langs kunstmomenten. Voor de kunstmomenten is inspiratie gezocht uit de ervaring en beleving in het kunstpark van Insel Hombroich. Het motto is hier ’kunst parallel aan de natuur’. In een parkachtig landschap staan kunstobjecten in een gebouwde vorm. Landschap, architectuur en kunst sluiten op elkaar aan. Met kunst in park Stapelen ontstaat bij voorbijgangers en bezoekers een nieuwe ervaring die uitnodigt tot verblijf, verwondering en ontspanning in een uniek parkachtig landschap.

  de bomen zijn de baas

  Een belangrijk kenmerk van het park zijn de grote, groene reuzen; de oude loofbomen. Wandelend onder de cultuurhistorische bomenlanen beleeft de bezoeker pas echt het park. In glooiende grasvlakten staan imposante, solitaire eiken, grote beuken of scheefgegroeide platanen. Naast inheemse soorten staan er ook exotische boomsoorten. De bomen dragen bij aan de mystieke beleving van het park. De stilte en verstilling is voelbaar.

  Opdracht
  visie park Stapelen, subsidieaanvraag Landschappen van Allure, renovatieplan park Stapelen, park Stapelen als onderdeel van het StadsLandgoed Stapelen
  Opdrachtgever
  Assumptie-stichting
  Oppervlakte
  6,5 ha
  Ontwerp
  2010 - 2015
  Realisatie
  2016 - 2017
  afbeelding van Park Stapelen
  afbeelding van Park Stapelen
  afbeelding van Park Stapelen